znak Blazice
1359 - 2019

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Obec BLAZICE se stará o vaše osobní údaje. Vaše soukromí nám není lhostejné, a proto byly přijaty následující Zásady ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje a to, při výkonu veřejné moci, kdy vystupujeme jako Obecní úřad BLAZICE.

Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a děláme maximum pro jejich ochranu. Rovněž se snažíme být ve vztahu k vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme.

Tyto zásady byly připraveny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vešlo ve známost pod zkratkou GDPR.

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Bc. Jaromír Gadas, na kontaktní adrese Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, na e-mailové adrese gadas@podhostynsko.cz, nebo na telefonu 608 460 766 nebo 735 082 385.

 

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem osobních údajů je obec BLAZICE, BLAZICE 70, 768 61, IČ: 47930292, email: info@blazice.cz, ID datové schránky: bnsb5r6

Jednotlivé orgány obce, např. starosta, obecní úřad BLAZICE a zastupitelstvo nejsou samostatnými správci a při předávání osobních údajů je nepovažujeme ani za příjemce ani za zpracovatele.

Předávání osobních údajů mezi jednotlivými orgány obce je dostatečně zabezpečeno, neboť všichni zaměstnanci obecního úřadu BLAZICE jsou vázáni mlčenlivosti a předávání orgánům samosprávy je řešeno přímo zákonem o obcích, popř. jsme učinili vhodná opatření k zajištění zabezpečení (viz dále).

Naopak příspěvkové organizace obce, zejména mateřské a základní školy, jsou samostatnými osobami, a proto jsou také samostatnými správci. Tyto zásady se na ně tedy nepoužijí. Příspěvkové organizace obce přijaly svá vlastní pravidla pro zpracování osobních údajů, které naleznete vždy na jejich internetových stránkách.

Kontaktní údaje správce:

Obec BLAZICE

Blazice 70

768 71 Blazice

Email: info@blazice.cz

ID datové schránky: bnsb5r6

 

KDO JE POVĚŘENCEM PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba, která se orientuje v oblasti ochrany osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má, zejména v souladu s příslušnými právními předpisy.

Pověřencem obce BLAZICE je Bc. Jaromír Gadas, se sídlem na adrese Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese gadas@podhostynsko.cz nebo na telefonu 608 460 766 či 735 082 385.


Plné znění zásad

Seznam agend
 

ODKAZY:

Informace o obecném nařízení o ochraně osobních údajů: https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-gdpr/ds-4744/p1=4744

Text obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): http://www.privacy-regulation.eu/cs/index.htm

Více informací o právech subjektů údajů: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaju/d-27276/p1=4744

 


© 2019 všechna práva vyhrazena - obec Blazice, mapa webu, RSS aktualit
realizace: w-software.com